15 juni 2017

Over ons

Oscare vzw zet zich als nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens ook in om brandwonden te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. In het kader van onze preventie- en sensibiliseringscampagnes willen we mensen bewust maken van de gevaren en gevolgen omtrent brand.

De campagne ‘Slim Zonnen’ is een initiatief van Oscare vzw en wordt mede mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers.


Missie en visie van Oscare vzw

1. Onze Missie

De patiënt staat bij Oscare centraal. Oscare doet er alles aan om hen de best mogelijke nazorg aan te bieden: laagdrempelig, betaalbaar en deskundig. Om dit te garanderen kunnen we rekenen op diverse partners uit allerlei sectoren en voeren we een doorgedreven wetenschapsbeleid waarbij de ontwikkeling van nieuwe technieken voorop staat. Alleen op deze manier kunnen we samen werken aan het herstel en de verbetering van de levenskwaliteit van iedereen met brandwonden.

Daarnaast heeft Oscare zichzelf een tweede, even belangrijke taak toegeëigend: via een meerjarig preventiebeleid stimuleert en sensibiliseert Oscare de samenleving voor de gevaren van brand. Zo trachten we brand en brandwonden te voorkomen en mensen aan te zetten tot een brandveilig leven.

2. Een sterke visie

Oscare vindt dat elk slachtoffer van brandwonden, zonder onderscheid, recht heeft op kwaliteitsvolle nazorg in een empathische omgeving. Oscare doet er alles aan om de revalidatie van brandwonden en littekens gunstig te beïnvloeden en kiest ervoor om dit aan te bieden buiten een ziekenhuiscontext.  Verder vindt Oscare ook dat de samenleving zich preventief dient op te stellen tegenover de gevaren van brand en brandwonden, teneinde het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te beperken.

3. De waarden die onze werking bepalen en vormgeven.

DESKUNDIG, Oscare als referentiepunt.

Oscare ontwikkelt de nodige expertise om tot innovatieve inzichten te komen m.b.t. de behandeling van brandwonden en littekenweefsels. Oscare investeert hiervoor in wetenschappelijk onderzoek en werkt samen met wetenschappelijke instellingen en onderzoekscentra om kennis uit te wisselen, over te dragen en te ontsluiten. Oscare is daarin uniek. Omwille van haar deskundigheid is Oscare de referentie op het vlak van de behandeling van brandwonden en littekenweefsel. Bijgevolg is Oscare een referentie in zijn vakgebied, ook in het buitenland.

BETROKKEN, van vrijwilliger tot professional.

Oscare heeft niet alleen aandacht voor het puur medische aspect, maar biedt ook ondersteuning en bijstand. Zij richt die zorg en ondersteuning zowel op de patiënt als op zijn/haar omgeving. Ze kent de noden en houdt rekening met de leefwereld van de patiënt. Oscare is betrokken, empathisch en werkt in een vertrouwelijke, familiale sfeer. Ze is een ankerpunt voor de patiënten en hun omgeving.

EEN HEFBOOM ZIJN, naar een zorgzekere toekomst.

Oscare is een hefboom in de uitbouw van een nazorgdienst voor brandwondenpatiënten. Zij is de enige organisatie in heel België die zich op deze manier inzet voor laagdrempelige, betaalbare en toegankelijke nazorg. Dankzij Oscare heeft iedereen toegang tot de nazorg die men nodig heeft.

4. Het individu centraal

Oscare stelt het individu centraal in haar handelen, mensen tellen bij Oscare. Met een open houding, respect voor elke doelgroep en een onderlinge verbondenheid streven we naar de beste resultaten voor iedereen met brandwonden en littekens.