15 juni 2017

SPONSORS

Zowel de algemene werking van de vzw Oscare als een welbepaald project komen voor sponsoring in aanmerking. Dit kan gebeuren in geld of in natura (b.v. door een aantal producten ter beschikking te stellen die door de vzw Oscare mogen worden verkocht). Als tegenprestatie zal uw naam en logo vermeld worden op onze website, verbonden worden aan het project, vernoemd worden in de media, op drukwerk, affiches e.d. Sponsoring kan ook gebeuren door het kopen van advertentieruimte op onze website. Voor tarieven contacteer ons via info@oscare.be. Omdat er bij sponsoring altijd sprake is van een return kan er geen fiscaal attest worden uitgeschreven.